Algemene voorwaarden

Privacy statement
Kookhuislimmen.nl gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Kookhuislimmen.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@kookhuislimmen.nl.

Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. Kookhuislimmen.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan het bezorgrestaurant waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Klachtenafhandeling
Kookhuislimmen.nl is in principe niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van bezorgrestaurants. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen bezorgrestaurants en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op info@kookhuislimmen.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt middels een aanvinkvakje gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet uvia de profielfunctie op onze website. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvinkvakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigings email (direct na de bestelling) geen email meer van ons. Kookhuislimmen.nl verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

Cookies
Kookhuislimmen.nl gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Kookhuislimmen.nl gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Kookhuislimmen.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen
Hoewel Kookhuislimmen.nl er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Kookhuislimmen.nl is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@kookhuislimmen.nl. Wij zullen vervolgens zorgdragen voor een correctie ervan.

Allergenen

Al onze maaltijden zijn voorzien van een allergenen lijst, wij streven ernaar om een zo volledig mogelijke lijst van allergenen in onze producten te geven. Deze informatie is gebaseerd op de samenstelling van het product en de informatie die wij van onze leveranciers krijgen. 't Kookhuis is niet aansprakelijk voor onjuist verkregen informatie en wilt U erop wijzen dat wij geen allergeen vrij bezorg restaurant zijn. Omdat er in onze keuken veel gewerkt word met o.a noten en zaden is er altijd een kans op kruisbesmetting van allergenen. 't Kookhuis kan daarom niet garanderen dat de maaltijden geen sporen van allergenen bevatten. 't Kookhuis aanvaard daarom geen enkele aansprakelijkheid indien een klant (lichamelijke) klachten krijgt als gevolg van het binnen krijgen (van een spoor) van een allergeen.